Schemat działania akupunktury

Energia Qi stale przepływająca przez organizm zapewnia równowagę i zdrowie. Krąży ona w meridianach, które połączone są z narządami dostarczając im krew, energię odżywczą oraz regulując ich pracę. Na tych meridianach umieszczone są punktu akupunkturowe, są one biologicznie aktywne. Każdy z tych punktów działa inaczej, ma swoją rolę w działaniu organizmu i danego narządu. 

Jeżeli organizm funkcjonuje prawidłowo, energia Qi płynie swobodnie, bez zakłóceń. Jeśli ten stan się rozchwieje, na skutek czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, wygeneruje on chorobę. 

Akupunktura ma na celu usunięcie powstałego zakłócenia – blokady, zastoju, nadmiaru, niedoboru, a tym samym pozbycie się korzenia problemu, jego przyczyny. 

Dlatego akupunktura jest tak skuteczną formą terapii, dociera do źródła problemu. Za pomocą sterylnej, cienkiej, maleńkiej igły terapeuta poprawia przepływy w danym punkcie  pobudzając tym samym organizm do samoleczenia, wskazując ciału jak działać powinno.